top of page

Hållbarhet

Certifieringar, transporter och SustainaSearch.

Med handen på hjärtat så är jag inte en hållbarhetsnörd. Jag försöker göra så bra val jag kan i vardagen, men tycker att det kan vara svårt att hitta rätt i denna djungel med certifieringar och information. Vad är egentligen ett bra val? 

Här har jag samlat all information som jag vet i dagsläget gällande mina plagg, produktion och transport. Data jag har fått från mina leverantörer har också analyserats av ett tredje oberoende företag, SustainaSearch. De jobbar med ett index som visar hur hållbart ett alternativ faktiskt är. 

Samtidigt är jag fullt medveten om att det här är långt ifrån perfekt, och jag kommer ständigt behöva uppdatera både mig och butiken, hålla koll på utvecklingen för att hänga med och göra nya avvägningar.

 

Men om allt ska vara perfekt hela tiden, då vågar man tillslut inte göra eller säga något alls. 

Certifieringar

Fyra av världens främsta tredjepartscertifieringar

Alla mina plagg är certifierade med fyra av de största internationella tredjeparts certifieringarna för social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. 

Det innebär att den leverantör som jag använder har ansökt och beviljats lisencer för miljömärkena OEKO TEX, Fairtrade, GOTS och Svanen (Nordic Eco Label). GOTS certifieringen är riktigt hård och gäller för en obruten kedja, vilket omfattar den obearbetade produkten innan plagget går till tryck. 

OEKO-TEX

Internationell märkning av textila råvaror och kläder. Produkterna får inte innehålla några hälsofarliga ämnen = Trygg Textil. Labbtesterna omfattar förbjudna ämnen, hälsovådliga kemikalier samt ämnen som misstänks vara hälsoskadliga. Testerna utförs endast av auktoriserade och oberoende laboratorier. 

 

Med drygt 65 000 utfärdade certifikat är etiketten “Trygg Textil” världens mest kända och spridda oberoende varumärke för textilier som testats för hälsoskadliga ämnen. 

 

OEKO-TEX är också en garanti för att produkterna stämmer överens med REACH, ett direktiv från EU (REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals). 


Läs mer: https://www.oeko-tex.com/en/

GOTS 

GOTS är en internationell märkning av textil och kläder. Använder alltid ekologisk bomull och polyester kommer enbart från återvunnet material. För att få den här certifieringen måste man välja bort många miljö- och hälsofarliga kemikalier vid tillverkning. 

 

Garanterar att mänskliga rättigheter och ILO:s kärnkonventioner följs. 

 

Ger full spårbarhet genom hela leverantörskedjan och det färdiga plagget ska klara av tester såsom slitage- och färgbeständighet. 


Läs mer: https://global-standard.org/

OEKO-TEX.jpg
gots-logo_CERES-0201.jpg

Svanen

Svanen är en nordisk miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen. Syftet med Svanen är att hjälpa konsumtenter att välja de, ur miljösynpunkt, bästa produkterna på  marknaden. Svanen är det mest välkända miljömärket med 96 % kännedom i Sverige.
 

Svanen-märkta plagg har så låg miljöpåverkan som möjligt i alla produktionsled - från råvara till färdig produkt. 

 

Miljö- och hälsofarliga kemikalier undviks vid tillverkning. Ställer också krav på arbetsvillkor enligt ILO:s kärnkonventioner. 

 

Plus att det är hårda kvalitetskrav! Klädernas färg och form ska hålla hög prestanda. 

 

Läs mer: https://www.svanen.se/ 

Fairtrade

Fairtrade är en internationell märkning som bekämpar fattigdom genom rättvis handel. Fairtrade certifierar bomullen i plaggen. Bomullsodlaren är garanterad ett minimipris för sin bomull som täcker kostnaden för en hållbar produktion. Bomullsodlaren får även en extra premie som kan investeras i skola, sjukhus, vattenbrunnar m.m. 

 

Fairtrade har också kriterier för demokratifrågor och krav på organisationsrätt. Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. 

 

Läs mer https://fairtrade.se/ 

UK_Swan_B_lic_POS.jpg
FM_Cotton_CMYK_NEW_Made_with_Fairtrade_Cotton.png
Certifieringar

SustainaIndex

SustainaIndex för alla plagg i butiken: 70 av 100. Uppdaterades senast 2021-11-15. 

Siffran 70 innebär att det är plagg där producenterna har ställt höga krav i hela tillverkningskedjan. Detta plagg har kommit riktigt långt, där materialval och produktionsprocessen är genomtänkt för att vara så hållbar som möjligt.

 

SustainaIndex är en opartisk hållbarhetsjämförelse på produktnivå som jämför produkter och hjälper konsumenter att göra mer hållbara val. SustainaIndex tar hela tillverkningskedjan i beaktande. Alla beräkningar baseras på den data de får från företagen själva. Där företagen inte kan tillhandahålla exakt data för det enskilda plagget använder de schabloner.

 

De stora kategorierna som poängsätts är tillverkningsprocessen, material, kvalitet, arbetsförhållanden, användning av förnybar energi, social hållbarhet och förpackningar.

Följande information kommer direkt från SustainaSearch och förklarar vad skalan betyder samt vilken data de analyserar.

Vad betyder skalan då?

 

SustainaIndex är en skala från 0 till 100 och kan användas både på nyproduktion, up-cycling produktion och second hand. 

SustainaIndex är grundat i Sustainable Apperal Coalition Higg Index, Mistra Future Fashion Report och därefter vidareutvecklat i samarbete med oberoende, namnkunniga forskare och experter inom textil och hållbarhet. Utöver det ekologiska perspektivet tar SustainaIndex även in social hållbarhet i sin bedömning.  och utvecklas kontinuerligt.

< 35: Konventionell produktion och de minst hållbara alternativen

I denna gruppering hamnar plagg med konventionell produktion av fibrer och där företagen oftast inte har koll på hela produktionskedjan. Det innebär att det sällan går att få veta arbetsförhållanden eller de miljömässiga förhållandena i de fabriker där plagget passerar. Allt från råvaruproduktion, beredning, spinning, färgning, tvättning, stickning, vävning och sömnad.

Idag är detta den odiskutabelt största gruppen av kläder oavsett vilket material plagget är gjort av.

35-60 Under omställning

I det här spannet hamnar plagg där företaget har börjat jobba med hållbarheten i sin produktion. Det kan handla om att välja ekologiskt producerade fibrer, eller återvunna fibrer, att ha en spårbarhet som sträcker sig längre i tillverkningskedjan. Att ställa krav på sociala och miljömässiga förhållanden hos sina underleverantörer.

61-80 Bra val ur hållbarhetsperspektiv

I det här spannet återfinns de plagg och kollektioner där producenterna har ställt höga krav i hela tillverkningskedjan. Detta är plagg som kommit riktigt långt, där materialval och produktionsprocessen är genomtänkt för att vara så hållbar som möjligt.

81 < De mest hållbara alternativen

Eftersom hållbarhet är komplext och svårt att få in i alla led i en tillverkningskedja är det idag ytterst få produkter som når upp till ett SustainaIndex över 80.

Här hittar vi de producenter som har byggt hela sina affärsidé baserat på ett hållbarhetstänk. De aktörer som utmanar branschen och ställer krav i alla led, från råvarans produktion, i hela kedjan och tänker till kring cirkulära lösningar. Dessa företag har full spårbarhet och höga krav på både sociala och ekologiska aspekter i hela kedjan. 

Här ser vi också att framtidens nya material, tekniker och processer att kunna komma in. Utvecklingen går fort och det utvecklas hela tiden nya sätt att återvinna och återskapa.

Vad baseras bedömningen på?

 

SustainaIndex tar hela tillverkningskedjan i beaktande. Alla beräkningar baseras på den data som vi får från företagen själva. Där företagen inte kan tillhandahålla exakt data för det enskilda plagget använder vi schabloner.

De stora kategorierna som poängsätts är:

Tillverkningsprocessen

Här kommer energianvändning, vattenrening, kemikalieanvändning i de olika processtegen in. Beredning, spinning, färgning, tvättning, stickning, vävning och sömnad. Fibrerna passerar många olika fabriker på vägen till att bli ett tyg och till sist ett plagg. Ju bättre spårbarhet en producent har desto bättre underlag för bedömningen av SustainaIndex och desto mer rättvisande blir resultatet. Här bedöms plaggen utifrån krav och kontroll i de olika leden.

Material

Olika textila fibrer, material, har olika stort klimatavtryck, Om plagget består av naturfibrer som bomull, ull ellerlin så är det av stor skillnad om det är exempelvis ekologiskt certifierad eller konventionellt producerad. När det gäller ull är det också viktigt att ullen är klorfri samt att den är mulesingfri. Generellt så har även återvunnet material har mindre klimatavtryck än nytillverkat. Allt detta tas hänsyn till. 

Kvalitet

Kvaliteten på plagget bedöms utifrån att tillverkaren kan redogöra för de kvalitetskrav eller kvalitetstester de genomför på plaggen. Vad som räknas som kvalitet är såklart varierande beroende på om det handlar om en sidenblus eller en vinteroverall för barn.  

Arbetsförhållanden

Här fångar vi upp hur producenten jobbar med arbetsvillkor för de som jobbar i fabrikerna som producerar deras textilier och plagg. Om företaget är medlem i CSR-organisationer, exempelvis Amfori BSCI. De företag som inte är medlemmar i liknande globala organisationer kan också ha god koll på förhållandena i producentleden, men det ställer såklart mycket högre krav på regelbundna kontroller. Kontroller som kan utföras antingen av företaget själva eller av tredjepartsaktörer på plats.

Användning av förnybar energi

80% av ett plaggs klimatpåverkan sker i de tidiga skedena i produktionskedjan, färgning och beredning. Vi efterfrågar vilken typ av energi som driver de olika fabrikerna i produktionsleden. En uppgift som många fortfarande är svår att svara på. Där det inte går att tillhandahålla exakt data använder vi oss av schabloner.

Social hållbarhet

Hur förutsättningarna för arbetarna i fabrikerna ser ut är en viktig fråga utifrån social hållbarhet. Till del så fångas detta upp av frågan om CSR. Det kan också till del speglas i nationella lagar, politisk stabilitet, korruptionsnivåer osv.

Förpackningar

Förpackningsmaterial, hang-tags och övrigt emballage har också en inverkan. Här tittar vi på andelen återanvänd material, om de minimerar emballage och överlag tänker igenom hur produkterna förpackas. 

SustainaIndex
Kajsa_Fasth-Ida_Sandsten-Inger_Pedersen_SustainaSearch.jpg

SustainaSearch

Oberoende hållbarhetsjämförelse

SustainaSearch är ett SaaS-företag inom sustaintech​ som genom tjänsten SustainaIndex omvandlar komplexa data till förståelig information för konsumenten. Genom att hjälpa företagen med tydligare hållbarhetskommunikation blir det enklare för konsumenter att göra hållbara val. 

Företaget grundades 2018 av Inger E Pedersen, Kajsa Fasth, Ida Sandsten och Pär Sarbäck. Bolaget har sitt säte i Luleå och förbereder nu för sin första investerarrunda. Finansieringen hittills kommer från ägarna själva, PartnerInvest Norr, Lunova och Längmanska Företagarfonden. 

SustainaIndex

SustainaIndex är en opartisk digital hållbarhetsjämförelsetjänst för kläder och textilier, anpassad för e-handel och digital kommunikation. SustainaIndex är utvecklat i samarbete med oberoende, namnkunniga forskare och experter inom textil och hållbarhet och utvecklas kontinuerligt.

SustainaIndex omvandlar komplex data till förståelig information och gör det enklare för kunderna att göra hållbara val. Förutom att titta på klimatpåverkan av en produkt så vägs även andra parametrar in såsom social hållbarhet och nivåer av återbrukat material.

SustainaSearch

Transporter

Från Bangladesh till ett lager i Stenungsund via Örebro till Luleå och sedan hem till dig.

Att kartlägga hela transportkedjan är en utmaning. Här kommer en redovisning av den resa som mina plagg tar från bomullsfiber hem till dig.

Genom att visa dig hur hela resan för ett plagg ser ut från produktion till leverans så hoppas jag att du blir mer medveten. Tänker efter lite extra. Att vi jobbar bort det där beteendet vi skaffat oss när vi beställer en massa för att prova och skickar tillbaka över hälften. 

I alla fall, så här ser resan för mina plagg ut. 

All bomull produceras i Indien. Transporterna mellan bomullsfält till bearbetning och produktion sker med lastbilar. Produktionen sker i Bangladesh. 

Från Bangladesh går tranporten vidare med båt till min leverantör som har ett lager i Stenungsund i Sverige. 

 

Produkter som beställs av No Perfect Shop går sedan vidare med lastbil till ett tryckeri i Örebro. Sedan fraktas det vidare med lastbil upp till Luleå för att packa alla leveranser. 

Från Luleå skickas leveransen hem till dig via PostNord. Den frakten sker via bil och lastbil. 

Målsättningen är att under våren 2022 flytta trycket till Luleå för att slippa stanna till i Örebro. 

Exakt hur mycket CO2utsläpp som det här innebär för varje vet jag inte i dagsläget och jobbar alltid för att få så mycket information som möjligt. 

Frågor? Bara att mejla hello@noperfectyoga.com så ska jag göra mitt bästa för att hjälpa dig.

_MG_0354.jpg
Transporter
_MG_0166.jpg

No Perfect  Shop

171806468_464802484574790_1225016272974469414_n_edited.png
Medveten och lite långsammare handling. 
bottom of page